Tuesday, April 6, 2010

JADUAL PERLAWANAN BOLA BALING MSSPK 2010

KEJOHANAN BOLA BALING MSSPk 2010

JADUAL KUMPULAN

KATEGORI LELAKI 12 Tahun Kebawah

KUMPULAN A

KUMPULAN B

KUMPULAN C

A 1

KINTA UTARA

B 1

BATANG PADANG

C 1

LMS

A 2

KINTA SELATAN

B 2

MANJUNG

C 2

HILIR PERAK

A 3

KERIAN

B 3

PERAK TENGAH

C 3

HULU PERAK

C 4

KUALA KANGSAR

KATEGORI PEREMPUAN 12 Tahun Kebawah

KUMPULAN A

KUMPULAN B

KUMPULAN C

A 1

KINTA UTARA

B 1

KERIAN

C 1

LMS

A 2

MANJUNG

B 2

HILIR PERAK

C 2

PERAK TENGAH

A 3

KUALA KANGSAR

B 3

BATANG PADANG

C 3

KINTA SELATAN

C 4

HULU PERAK

KATEGORI LELAKI 18 Tahun Kebawah

KUMPULAN A

KUMPULAN B

KUMPULAN C

A 1

KERIAN

B 1

BATANG PADANG

C 1

MANJUNG

A 2

HULU PERAK

B 2

KUALA KANGSAR

C 2

PERAK TENGAH

A 3

KINTA SELATAN

B 3

HILIR PERAK

C 3

KINTA UTARA

C 4

LMS

KATEGORI PEREMPUAN 18 Tahun Kebawah

KUMPULAN A

KUMPULAN B

KUMPULAN C

A 1

MANJUNG

B 1

KERIAN

C 1

KINTA UTARA

A 2

PERAK TENGAH

B 2

HULU PERAK

C 2

HILIR PERAK

A 3

LMS

B 3

KUALA KANGSAR

C 3

KINTA SELATAN

C 4

BATANG PADANG


JADUAL PERLAWANAN KEJOHANAN BOLA BALING MSSPk 2010

TARIKH : 3 MEI 2010 ( Isnin ) - Pusingan Awal

MASA : 3.00 Petang

KATEGORI : LELAKI 12

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

1

Kinta Utara lwn Kinta Selatan

A

1

2

Batang Padang lwn Manjung

B

2

3

LMS lwn Hilir Perak

C

3

4

Hulu Perak lwn Kuala kangsar

C

4

MASA : 3.45 Petang

KATEGORI : PEREMPUAN 12

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

5

Kinta Utara lwn Manjung

A

1

6

Kerian lwn Hilir Perak

B

2

7

LMS lwn Perak Tengah

C

3

8

Kinta Selatan lwn Hulu Perak

C

4

MASA : 4.30 Petang

KATEGORI : LELAKI 18

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

9

Kerian lwn Hulu Perak

A

1

10

Batang Padang lwn Kuala Kangsar

B

2

11

Manjung lwn Perak Tengah

C

3

12

Kinta Utara lwn LMS

C

4

MASA : 5.15 Petang

KATEGORI : PEREMPUAN 18

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

13

Manjung lwn Perak Tengah

A

1

14

Kerian lwn Hulu Perak

B

2

15

Kinta Utara lwn Hilir Perak

C

3

16

Kinta Selatan lwn Batang Padang

C

4


TARIKH : 4 MEI 2010 ( Selasa ) - Pusingan Awal

MASA : 8.00 Pagi

KATEGORI : LELAKI 12

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

17

Kinta Selatan lwn Kerian

A

1

18

Manjung lwn Perak Tengah

B

2

19

Hilir Perak lwn Hulu Perak

C

3

20

Kuala Kangsar lwn LMS

C

4

MASA : 8.45 Pagi

KATEGORI : PEREMPUAN 12

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

21

Manjung lwn Kuala kangsar

A

1

22

Hilir Perak lwn Batang Padang

B

2

23

Perak Tengah lwn Kinta Selatan

C

3

24

Hulu Perak lwn LMS

C

4

MASA : 9.30 Pagi

KATEGORI : LELAKI 18

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

25

Hulu Perak lwn Kinta Selatan

A

1

26

Kuala Kangsar lwn Hilir Perak

B

2

27

Perak Tengah lwn Kinta Utara

C

3

28

LMS lwn Manjung

C

4

MASA : 10.15 Pagi

KATEGORI : PEREMPUAN 18

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

29

Perak Tengah lwn LMS

A

1

30

Hulu Perak lwn Kuala Kangsar

B

2

31

Hilir Perak lwn Kinta Selatan

C

3

32

Batang Padang lwn Kinta Utara

C

4

TARIKH : 4 MEI 2010 ( Selasa ) - Pusingan Awal

MASA : 3.00 Petang

KATEGORI : LELAKI 12

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

33

Kerian lwn Kinta Utara

A

1

34

Perak Tengah lwn Batang Padang

B

2

35

Hulu Perak lwn LMS

C

3

36

Hilir Perak lwn Kuala Kangsar

C

4

MASA : 3.45 Petang

KATEGORI : PEREMPUAN 12

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

37

Kuala Kangsar lwn Kinta Utara

A

1

38

Batang Padang lwn Kerian

B

2

39

Kinta Selatan lwn LMS

C

3

40

Perak Tengah lwn Hulu Perak

C

4

MASA : 4.30 Petang

KATEGORI : LELAKI 18

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

41

Kinta Selatan lwn Kerian

A

1

42

Hilir Perak lwn Batang Padang

B

2

43

Kinta Utara lwn Manjung

C

3

44

Perak Tengah lwn LMS

C

4

MASA : 5.15 Petang

KATEGORI : PEREMPUAN 18

Bil

Pasukan

Kumpulan

Padang

Keputusan

45

LMS lwn Manjung

A

1

46

Kuala kangsar lwn Kerian

B

2

47

Kinta Selatan lwn Kinta Utara

C

3

48

Hilir Perak lwn Batang Padang

C

4

*** 6.00 Petang : UNDIAN PUSINGAN KEDUA

No comments:

Post a Comment